Landelijke kenniskring

14 maart 2019 10:00 - 12:15 |  Mammoni, Mariaplaats 14 Utrecht
Georganiseerd door: NVRR, Tineke van den Biggelaar

Agenda

10.00 Welkom en opening
10.05 Toelichting op gezamenlijk provinciaal onderzoek naar Energie in transitie
https://rekenkameroost.nl/gepubliceerde-onderzoeken/106-energietransitie
Manon Laan en Majella de Vries van de Randstedelijke Rekenkamer
10.50 Toelichting op: start Bredaas onderzoek naar klimaat
Juliët Wiggers
11.00 Koffie/thee pauze
11.10 Toelichting door Peter Vijgeboom
Inspectie SZW op mogelijke samenwerking zoals gezamenlijk input leveren voor de evaluatie van de Participatiewet.
11.40 Mededelingen van het bestuur
12.00 Vervolgafspraken en rondvraag
12.15 Sluiting

Meer informatie