Algemene ledenvergadering en symposium geheimhouding en kwaliteit

7 juni 2019 09:30 - 17:00 |  Grand Cafe Mammoni, Mariaplaats 14, Utrecht
Georganiseerd door: NVRR

Het bestuur van de NVRR nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering. Welke dit jaar op vrijdag 7 juni wordt gehouden in Grand Cafe Mammoni, Mariaplaats 14 te Utrecht. De vergadering vindt plaats van 10-12 uur. U kunt de stukken en de agenda hier downloaden:

Dit jaar zijn er in plaats van één groot NVRR congres drie minicongressen van één dagdeel verspreid over het land. Het eerst minicongres is in Utrecht op 7 juni aansluitend aan de ALV en wordt georganiseerd door de G4-rekenkamers.

Onderwerpen

  • Het hoofdonderwerp is geheimhouding. Wat zijn de wettelijk spelregels? Nuttig om te weten als je als rekenkamer(commissie) het gevoerde proces wil beoordelen. Maar ook nuttig als je wilt weten wat je eigen wettelijke rechten en plichten zijn in deze. Het onderwerp roep al snel de nodige vragen op: Heb je altijd recht op elk geheime stuk? Mag je zelf bepalen of je in een openbaar rapport meldt dat er een geheim document is. Mag je de raad vertrouwelijk informeren over het bestaan en/of de inhoud van geheime documenten? Hoe kun je stimuleren dat stukken waar ten onrechte geheimhouding op ligt, openbaar worden?
  • We zullen op het minicongres ook aandacht besteden aan “kwaliteit”.  Binnen de vereniging is daar menig debat over gevoerd. Maar er zijn weer nieuwe leden, nieuwe inzichten en nieuwe ervaringen, bijvoorbeeld met het rekenkamerkompas. Daarom willen we vooruitlopend op een uitgebreider debat dit onderwerp weer agenderen. We doen dat door lessen te vragen aan de buren. Hoe bewaken internal auditors de kwaliteit van hun werk?
     

Programma

Voorzitter

Peter van den Berg

13:00 – 13:45

Michel Kee
Kwaliteitsbewaking is basis voor succesvolle invulling interne audit functie

13:45 – 14:00

Korte pauze

14:00 – 14:15

Solke Munneke
Geheimhouding: wat zegt de wet?

14:15 – 15:00

Paul Hofstra
Geheimen bij de ontwikkeling van het Schiekadeblok

15:00 – 15:15

Korte pauze

15:15 – 16:15

Solke Munneke: Geheimhouding
Reflectie en verdieping

16:15

Borrel

 

Sprekers

Peter van den Berg is voorzitter van de rekenkamer van Utrecht en Paul Hofstra bestuurder/directeur van de rekenkamer Rotterdam.

Externe sprekers

  • Michel Kee heeft eerst 16 jaar als financial auditor en consultant gewerkt bij KPMG. Daarna heeft hij in een periode van 16 jaar in verschillende grote (internationale) bedrijven leiding gegeven aan internal audit afdelingen. Daarnaast is Michel 5 jaar actief geweest in het bestuur van het Instituut van Internal Auditors (IIA) in Nederland, waarvan de laatste 3 jaar als voorzitter. Momenteel zit hij de Raad van Advies van de IIA voor. Michel is vanaf 2017 partner bij Mazars met focus op internaLaudit services, waaronder kwaliteitstoetsing.
  • Solke Munneke heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en daar aansluitend aan zijn studie ook  gewerkt. Vervolgens is Solke een aantal jaren verbonden geweest aan de Vrije Universiteit te Amsterdam om in 2015 terug te keren naar de RUG als hoogleraar staatsrecht. Zijn onderzoek en publicaties sindsdien liggen met name op het terrein van het algemeen staatsrecht, het decentralisatierecht en  regelgevingsvraagstukken.