Uitvoering Wet Ruimtelijke Ordening en afhandeling bouwaanvragen

09-01-2008 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000284
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In welke mate zijn beleid en uitvoering door de gemeente Dantumadeel op het gebied van de WRO en de afhandeling van bouwaanvragen doeltreffend en doelmatig te noemen?
Gericht op
Gemeente Dantumadiel
Samenvatting
In 2004 heeft de VROM-inspectie de uitvoering van de VROM-taken in de gemeente doorgelicht. De uitkomsten waren negatief. Uit de inspectie kwamen 13 verbeterpunten en 23 aanbevelingen naar voren. Door de Rekenkamercommissie is onderzoek gedaan naar een specifiek onderdeel van de door VROM-inspectie gesignaleerde problemen met betrekking tot de afhandeling van bouwaanvragen en de uitvoering van de Wet ruimtelijke ordening en de bijbehorende procedures en processen. Het onderzoek heeft nadrukkelijk geen betrekking op toezicht en handhaving.
Rapport document