Verscherpt toezicht op DWI

06-06-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c117000406
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre is er – ook nog na inzet van het instrument financieel toezicht – reden om nader onderzoek te doen naar het financieel beheer bij DWI?
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Samenvatting
Als een gemeentelijke dienst financieel-technisch niet in control is, heeft het college de mogelijkheid om een dienst onder verscherpt financieel toezicht te plaatsen. De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de inzet van dit instrument bij de Dienst Werk en Inkomen (DWI). De vraag is wat het toezicht heeft opgeleverd en of de rekenkamer nog aanleiding ziet voor nader onderzoek.
Rapport document