Van Inspraak naar Samenspraak Vlaardingen

16-04-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Heeft de gemeente Vlaardingen het beleid en uitvoering van inspraak en burgerparticipatie zodanig vormgegeven dat dit door de inwoners als voldoende wordt ervaren?
Gericht op
college en raad
Samenvatting
Onderzoek naar Inspraak en burgerparticipatie in de gemeente Vlaardingen. Vier trajecten nader bestudeerd
Rapport document