Verbondenheid schept verantwoordelijkheid

01-12-2008 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002db
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
1. Wat is de kwaliteit van de beleidsnota als kader voor het gemeentelijk deelnemingenbeleid? 2. Hoe wordt in de praktijk het gemeentelijk deelnemingenbeleid uitgevoerd, in het bijzonder bij de twee genoemde deelnemingen?
Gericht op
Gemeente Den Helder
Samenvatting
De RKC heeft een onderzoek verricht naar het deelnemingenbeleid van de gemeente Den Helder met als doel meer inzicht te verkrijgen in de relatie tussen de gemeente en de verbonden partijen. Binnen de gemeente is een toename van het aantal samenwerkingsvormen op basis van het privaatrecht. De RKC heeft daarom twee privaatrechtelijke deelnemingen (Den Helder Airport C.V. en vof 't Oost) gekozen als casestudy. te Een beoordeling van de opzet en werking van het deelnemingenbeleid .
Rapport document