De belaste zaak, onderzoek naar de onroerende zaak belastingen in Soest in 2005

24-09-2007 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003a5
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Is de OZB‐berekeningsystematiek voor 2005, in relatie tot 2004, juist toegepast?
Gericht op
Gemeente Soest
Samenvatting
Het onderzoek biedt een feitelijke weergave van de toegepaste berekeningssytematiek voor de OZB en inzicht in werkwijzen van ambtelijke medewerkers alsmede besluitvorming door B&W en gemeenteraad.
Rapport document