De lat langs de ondernemende stad - deel II Dienstverlening

02-02-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Apeldoorn
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Hoe ervaren ondernemers het lokale vestigingsklimaat in Apeldoorn en de dienstverlening van de gemeente aan bedrijven?
Gericht op
Gemeenteraad Apeldoorn
Samenvatting
Apeldoorn stelt in publicaties dat de gemeente de rode loper ui legt voor bedrijven. De gemeente heeft de afgelopen jaren geInvesterrd in een verdere professionalisering van deze dienstverlening. De rekenkamercommissie heeft beknopt onderzocht hoe ondernemers het lokale vestgingsklimaat en de dienstverlening van de gemeente aan bedrijven ervaren. De meting wijst uit dat de dienstverlening de afgelopen jaren licht is verbeterd en voldoende scoort. Het vestigings- en ondernemersklimaat krijgt een rapportcijfer 6, vergelijkbaar met dat van Arnhem, maar lager dan dat van de gemeenten als Ede en Zwolle.
Rapport document