Een majeure opdracht. Gelderland als opdrachtgever voor de BRZO-omgevingsdienst.

02-10-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Oost-Nederland
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Op welke wijze vullen de provincies hun rol in als bevoegd gezag voor majeure risicobedrijven en zijn de provincies in staat om uitvoering te geven aan hun rol als goed opdrachtgever voor de BRZO-omgevingsdienst?
Gericht op
Provincie Gelderland
Samenvatting
Sinds 2013 hebben provincies de rol als opdrachtgever voor de omgevingsdienst die de uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving uitvoert bij majeure risicobedrijven. Deze bedrijven vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). De rekenkamer heeft onderzocht hoe de provincie Gelderland haar opdrachtgeversrol voor de zogenaamde BRZO-omgevingsdienst heeft ingevuld.
Rapport document