Beleefde dorpsvisies 4 jaar later (Tytsjerksteradiel)

08-04-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003b2
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre zijn de door de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel overgenomen standpunten van het college over het RKC-onderzoek ‘beleefde dorpsvisies’ in de praktijk tot uitvoering gebracht?
Gericht op
gemeentelijke overheid
Samenvatting
Betreft een navolgingsonderzoek naar het in 2012 uitgebrachte onderzoek naar de dorpsvisies in Tytsjerksteradiel. Het onderwerp dorpsvisies is geschikt en nog steeds actueel. Verder is het zo dat het onderzoeksrapport alweer 4 jaar geleden is uitgebracht. Er is dus voldoende tijd verstreken om te bekijken hoe het staat met de uitvoering van de aanbevelingen die destijds door de raad zijn omarmd.
Rapport document