Vastgoedbeheer gemeente Hoorn

09-06-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Hoorn
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Bongers Onderzoek & Advies
Onderzoeksvraag
De rekenkamercommissie beoogt inzicht te krijgen in de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het vastgoedbeleid.
Gericht op
gemeentraad Hoorn
Samenvatting
Hoorn heeft wel inzicht in de omvang en waarde van de vastgoedportefeuille, maar het inzicht in de lasten en de opbrengsten moet verbeteren.
Rapport document