Toerismebeleid

01-12-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c117000436
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoorn op de kaart te zetten. Welke besluiten zijn genomen, hoe is het beleid uitgevoerd en welke effecten heeft het beleid? Valt iets te leren van ervaringen elders in het land en wat valt te verbeteren?
Gericht op
Raadsleden Hoorn
Samenvatting
Doelstelling is bevordering van het dagtoerisme en verlenging van de verblijfsduur. Binnen de doelgroep dagtoeristen is geen verdere doelgroepkeuze gemaakt.
Rapport document