Restauratie van rijksmonumenten in Zuid-Holland

11-06-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Randstedelijke Rekenkamer
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Slaagt de provincie Zuid-Holland er via de subsidieregeling in om de bouwkundige staat te verbeteren en de monumentale waarden te behouden van rijksmonumenten die gerestaureerd moeten worden? En wat zijn daarbij de succes- en faalfactoren?
Gericht op
provincie Zuid-Holland
Samenvatting
De Randstedelijke Rekenkamer is nagegaan of provincies er na de decentralisatie in 2012 in slagen om de rijksmonumenten te behouden via de subsidieregeling voor het restaureren van rijksmonumenten en welke verbeteringen daarbij mogelijk zijn.
Rapport document