Wijkgericht werken

23-12-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003e2
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: I&O Research
Onderzoeksvraag
1. Wat zijn de resultaten en opbrengsten van wijkgericht werken in de gemeente vanaf 2014, afgezet tegen de geformuleerde doelen? 2. Welke impact wordt verwacht van de beoogde transities (maatwerk, integraliteit, terugtrekkende overheid en bereikbaarheid en samenwerking in het wijkgericht werken?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Wijkgericht werken heeft in Zoetermeer al jaren prioriteit. Er wordt veel door en voor bewoners georganiseerd. Doel is een bijdrage te leveren aan een veilige stad en leefbare wijken. Maar nieuwe ontwikkelingen zijn van invloed op wijkgericht werken.
Rapport documenten