Andere Overheid

16-10-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Leeuwarden
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Vormt het concept andere overheid een modus (manier van werken, houding) die het mogelijk maakt de relatie tussen gemeente, haar dorpen, haar wijken en haar bewoners zodanig vorm te geven dat de overheid (de gemeente) zich van ‘leidend’ in een trekkende rol, naar ‘volgend’ met burgers als eerste aan zet, beweegt? Wat kan in dat kader geleerd worden van de experimenten en vervolginitiatieven op dat pad?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Onderzoek van de Rekenkamer Leeuwarden naar de modernisering van de relatie tussen de gemeente Leeuwarden, haar dorpen, haar wijken en haar bewoners
Rapport document