De rol van de raad in tijden van crisis

16-10-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie 's-Hertogenbosch
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Crisislab
Onderzoeksvraag
‘Wat is de rol die de raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch mag en wil vervullen in (corona)crisistijden?’
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
Nu er een Tijdelijke wet COVID-19 is die ervoor zorg draagt dat in de pandemiebestrijding grotendeels kan worden teruggekeerd naar normale bestuurlijke verhoudingen liggen er meer mogelijkheden voor betrokkenheid van de raad.
Rapport documenten