30-04-2015

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Opvolgingsonderzoek Sociale werkvoorziening in Amsterdam

Samenvatting

Met dit opvolgingsonderzoek wil de rekenkamer de gemeenteraad informeren over de wijze waarop het college van B en W uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen. Het rapport bevatte vijf aanbevelingen gericht op de verdere voorbereiding op de toenmalige Wet werken naar vermogen – de wet die is vervangen door de huidige Participatiewet.

Onderzoeksvraag

1. In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de raadscommissies en de gemeenteraad?
2. In welke mate is uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.