Statuten & HHR

De grondregels van de NVRR zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Lees hier onze Privacyverklaring.

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) is opgericht in 2003.
 

Doel vereniging

Formeel heeft de vereniging zich ten doel gesteld:
 1. het overdragen van kennis tussen rekenkamers;
 2. het zijn van een gezamenlijk platform van en voor rekenkamers;
 3. het (doen) behartigen van de belangen van de rekenkamers; en 
 4. al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De NVRR streeft er naar dé autoriteit te zijn op het gebied van publieke verantwoording in Nederland en wil toegevoegde waarde leveren aan rekenkamers en rekenkamercommissies en iedereen die betrokken is bij het werk van deze instanties.
 
Dit doen wij op drie terreinen:

Ondersteunen

 • Samenbrengen en ontsluiten van kennis onder andere door middel van het onderhouden van de NVRR Wiki, het maken van Handreikingen en het ontsluiten van Rekenkamerrapporten
 • Platform bieden voor het stellen van vragen en voeren van discussies over dilemma's uit de dagelijkse praktijk
 • Doen van onderzoeken naar de werking van rekenkamers en andere zaken in het veld van de publieke verantwoording

Ontmoeten

 • Jaarlijks NVRR Congres
 • Kringbijeenkomsten, zowel regionaal als functioneel

Vertegenwoordigen

 • Spreekbuis zijn namens de leden in de landelijke politiek
 • Behartigen van de belangen in gesprekken met belangrijke stakeholders
 • Participeren in discussies over publieke verantwoording