Waar staat de gemeente Brummen met de publieke dienstverlening

09-05-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003c6
Type onderzoek: Doelmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre voldoet de gemeente Brummen aan de verplichtingen van het Nationaal Uitvoeringsprogramma (met de voordelen die daarmee zijn beoogd), de normen ten aanzien van publieke dienstverlening en waar staat de gemeente in het traject van Gemeente heeft Antwoord?
Gericht op
Gemeente Brummen
Samenvatting
Met dit onderzoek wil de Rekenkamercommissie de stand van zaken in de gemeente Brummen ten aanzien van de publieke dienstverlening in beeld brengen.
Rapport document