Gevalstudie doeltreffendheid subsidie CMO Flevoland

10-10-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre is aannemelijk dat de onderzochte subsidie doeltreffend is en tot welke inzichten leidt dit voor de wijze waarop de doeltreffendheid van een subsidie is vast te stellen.
Gericht op
provincie Flevoland
Samenvatting
Op 6 maart jl. publiceerde de Randstedelijke Rekenkamer de resultaten van het eerste deel van het onderzoek ‘Inzicht in doeltreffendheid van subsidies’. In vervolg daarop zijn als gevalstudie vier evaluaties uitgevoerd. De vier onderzochte subsidies zijn: CMO Flevoland (Flevoland), Uitvoeringsregeling Stimulering Verbetering Luchtkwaliteit (Noord-Holland), Subsidie Tijdsordening (Utrecht) en Subsidieregeling Vrije Tijd 2011 (Zuid-Holland). Deze gevalstudies hebben de bouwstenen geleverd voor de Handreiking evaluatie doeltreffendheid subsidies.
Rapport document