Voortijdig schoolverlaters

21-02-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000364
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Hoe zit het veld in elkaar? Hoe doet Nijmegen het cijfermatig? Hoe is de zorg op scholen geregeld en hoe hangt die samen met de zorg buiten de school?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
Het onderzoek bestaat uit drie delen: 1. Quick scan, met een toelichting op het veld 2. Het tweede deel geeft cijfers over Nijmegen. Hierin staan ook vergelijkingen met andere grote steden en scholen. 3. In het derde deel staat hoe de zorg op scholen geregeld is en hoe die samenhangt met de zorg buiten de school.
Rapport document