Nazorgonderzoek Onderwijshuisvesting

05-11-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 562630273b7c86c900e8ada3
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In hoeverre is door het college van burgemeester en wethouders uitvoering gegeven aan de besluitvorming door de raad naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek “Een dak boven het hoofd” en het aanvullend onderzoek Onderwijshuisvesting?
Gericht op
Gemeente Hilversum
Samenvatting
De Rekenkamer Hilversum komt op grond van haar nazorgonderzoek tot de conclusie dat de aanbevelingen uit het vorige rekenkameronderzoek van 4,5 jaar geleden grotendeels zijn doorgevoerd en dat de administratieve beheersing en informatievoorziening aan de raad, sterk is verbeterd.
Rapport document