Handhaving en legalisering in de gemeente Barneveld

16-07-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000340
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Handelt het college volgens de geldende kaders bij legalisering- indien sprake is van een verzoek legalisering of handhaving. Is de handelingsvrijheid van het college hierbij duidelijk vastgelegd? Op basis van welke argumenten vindt besluitvorming plaats?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
De rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand heeft in de gemeente Barneveld onderzoek uitgevoerd naar de handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwregelgeving. Uit het onderzoek blijkt dat de besluitvorming betreffende handhaving over het algemeen volgens de regels verloopt. In enkele gevallen vindt de rekenkamercommissie dat de uitvoering van de regelgeving transparanter en strikter zou moeten zijn.
Rapport document