Vaart uit verankerde visie

06-10-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c1170002c8
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Op welke wijze heeft de Strategische Visie Cranendonck tot nu toe gewerkt als sturingsinstrument voor de raad, het college en de ambtelijke organisatie?
Gericht op
gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie
Samenvatting
De gemeente Cranendonck beschikt over een Strategische Visie 2009-2024. Dit zou een cruciaal instrument moeten zijn om sturing te geven aan de toekomstige ontwikkelingen van Cranendonck. In 2014 onderzocht de rekenkamercommissie in hoeverre de Strategische Visie als sturingsinstrument daadwerkelijk is gebruikt in het gemeentelijk beleid.
Rapport document