Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant

06-01-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003e4
Type onderzoek: Rechtmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Heeft de provincie Noord-Brabant voldoende gewaarborgd dat de informatie in het stadium van volledig digitaal werken en tijdens het traject daar naartoe geordend en toegankelijk is en voldoet aan de regels die de Archiefwetgeving aan de provincie als zorgdrager stelt?
Gericht op
Provincie Noord-Brabant
Samenvatting
De rekenkamer heeft in de maanden april tot en met augustus 2014 onderzocht of de provincie Noord-Brabant voldoende heeft gewaarborgd dat de informatie in het stadium van volledig digitaal werken en tijdens het traject daar naartoe geordend en toegankelijk is en voldoet aan de regels die de Archiefwetgeving aan de provincie als zorgdrager stelt.
Rapport document