De raad in positie Vlaardingen

05-02-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700039c
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In hoeverre is de gemeenteraad van Vlaardingen toegerust op zijn kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van de transitie en transformatie van de jeugdzorg?
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
Onderzoek naar de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad bij de transitie en de transformatie van de jeugdzorg in Vlaardingen
Rapport document