Opvolgingsonderzoek De Wmo in Zaanstad

30-10-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000293
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
1. In welke mate heeft het onderzoek uit 2009 aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de gemeenteraad? 2. In welke mate heeft het college van B en W uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?
Gericht op
Gemeente Zaanstad
Samenvatting
De rekenkamer onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van het onderzoek De Wmo in Zaanstad zijn nageleefd.
Trefwoorden: WMO Pgb huishoudelijke hulp
Rapport document