Kennis van inhuur, onderzoek naar externe inhuur en kennisborging bij de gemeente Soest

06-07-2009 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003a5
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Waarvoor en op welke wijze wordt externe capaciteit en deskundigheid ingehuurd en krijgt deze ‘deskundigheid’ een plek binnen de gemeentelijke organisatie?
Gericht op
Gemeente Soest
Samenvatting
Het gaat de RKC in het onderzoek om inzicht in aard en omvang van de externe inhuur. Ook gaat het om de consequenties van de externe inhuur op de (kwaliteit van de) interne organisatie en de borging van de extern verkregen kennis in de organisatie. De vraag of er een juiste – doelmatige en doeltreffende - balans is tussen kennis en kunde van het eigen personeel en de inhuur van externe expertise vormt een rode draad in dit rekenkameronderzoek.
Rapport document