Pilots in de gemeente Leerdam: een onderzoek naar grip op de uitvoering van Pilots in Leerdam

22-01-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000344
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre draagt het resultaat van de door de gemeente Leerdam uitgezette pilots doeltreffend en doelmatig bij aan de ontwikkeling en de implementatie van het door de gemeente Leerdam uitgevoerde beleid?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Het onderzoek richt zich op het proces van totstandkoming van een pilot, zowel vanuit de gemeentelijke organisatie als in samenwerking met andere (externe) partijen. Vanuit dat proces gaat het dus om de wijze hoe de besluitvorming heeft plaatsgevonden over de gestelde verwachtingen versus de uitkomst van de pilot en de implementatie van de resultaten in een vervolgtraject.
Rapport document