Scherper sturen op wegen. Sturing grote wegenprojecten in de provincies Gelderland en Overijssel

19-02-2008 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000378
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Op welke wijze vindt de politiek-bestuurlijke sturing plaats bij grote provinciale wegenprojecten (rolverdeling, besluitvorming, verantwoording en toezicht)?
Gericht op
Provinciale Staten Gelderland en Overijssel
Samenvatting
De Rekenkamer heeft in 2007 onderzocht of de provincies er alles aan doen om een groot provinciaal wegenproject goed te laten verlopen. Uit het onderzoek komt naar voren dat scherper sturen van grote wegenprojecten door de provincies Gelderland en Overijssel noodzakelijk is. Zo duren projecten bijvoorbeeld regelmatig langer dan gepland en is het niet altijd duidelijk of de provincie de belangrijkste knelpunten aanpakt.
Rapport document