Effecten in beeld? Kwaliteit sturingsrelaties tussen de provincies Gelderland en Overijssel en Oost NV

07-11-2008 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000378
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wat is de kwaliteit van de sturingsrelaties tussen enerzijds de provincies Gelderland en Overijssel en anderzijds Oost NV?
Gericht op
Provinciale Staten Gelderland en Overijssel
Samenvatting
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de provincies Gelderland en Overijssel sturing geven aan Oost NV. Het onderzoek is in november 2008 in beide provincies gepubliceerd. Oost NV is een belangrijke organisatie voor de provincies Gelderland en Overijssel, omdat beide provincies een deel van het provinciaal economisch beleid laten uitvoeren door Oost NV.
Rapport document