Knokken op eigen kracht - effecten van bezuinigingen op sport- en cultuursubsidies in Apeldoorn

14-04-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000298
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Welke maatregelen hebben instellingen en verenigingen in de sport en cultuur genomen om de subsidiekorting op te vangen en wat zijn daarvan maatschappelijke effecten voor de inwoners van Apeldoorn.
Gericht op
gemeenteraad Apeldoorn
Samenvatting
De gemeente Apeldoorn heeft in 2012 fors bezuinigd op sport- en cultuursubsidies. De Rekenkamercommissie stelt vast dat de verenigingen en instellingen deze bezuinigingen met veel veerkracht hebben opgevangen. Er zijn nauwelijks sport- of cultuurvoorzieningen verdwenen. Het verwerken van de bezuinigingen heeft wel pijn veroorzaakt. Veel instellingen en verenigingen moeten ‘knokken’ om de bedrijfsvoering rond te krijgen. Her en der is ingeteerd op reserves, werkt men met minimale bezetting en moet men een groter beroep doen op vrijwilligers. Bij sommige verenigingen ontbreekt het aan capaciteit om actief bezig te zijn met het toekomstperspectief.
Rapport document