Inzet en effectiviteit van toerismebeleid in de gemeente Medemblik

10-02-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c11700041c
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe is het toerismebeleid in Medemblik vormgegeven en is de uitvoering doeltreffend en doelmatig?
 Wat de vormgeving betreft kijken we zowel naar de opzet en doelstellingen van het beleid als naar de rol van de gemeenteraad op het gebied van sturing en controle.
Gericht op
gemeente en gemeenteraad
Samenvatting
Toerisme was en is een belangrijk onderwerp in de gemeente Medemblik. In 2011 is een Masterplan Medemblik Watersporgemeente vastgesteld, dat lange tijd het belangrijkste beleidsdocument is geweest. De focus voor het toerismebeleid lag op de watersport. Er was beperkt aandacht voor het stedelijk gebied en het achterland. De oorspronkelijk in het Masterplan beoogde investeringen bleken niet haalbaar, maar aanpassing van de doelstellingen en ambities heeft lang geduurd. Op onderdelen is beleid goed uitgevoerd. Afstemming met externe partijen verdient meer aandacht. Het rapport gaat in op de vormgeving van het beleid, de uitvoering ervan en op de rol van de gemeenteraad.
Rapport document