Opdrachtgeverschap BRZO beschouwd

08-07-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c117000388
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Vult de provincie Zeeland haar rol als bevoegd gezag voor het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) -waaronder het opdrachtgeverschap voor de Brzo-omgevingsdienst- adequaat uit?
Gericht op
provincie Zeeland
Samenvatting
Het onderzoek richt zich op de wijze waarop het opdrachtgeverschap voor taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in Zeeland is vormgegeven.
Rapport document