Functioneren en doorwerking van de rekenkamercommissie van Veenendaal

12-12-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003ba
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: PBLQ
Onderzoeksvraag
a. Hoe functioneert de rekenkamercommissie van de gemeente Veenendaal? b. Op welke wijze en in welke mate hebben de aanbevelingen uit eerdere rekenkameronderzoeken geleid tot intern en extern ervaren verbeteringen in de uitvoering van het relevante beleid? c. Welke verbeteringen zijn er mogelijk, zowel in het algemene functioneren van de rekenkamercommissie als in de doorwerking van de aanbevelingen van de onderzoeken?
Gericht op
Rekenkamercommissie, gemeente
Samenvatting
De rekenkamercommissie van Veenendaal heeft onderzocht hoe de doorwerking is geweest van enkele door rekenkamercommissie uitgevoerde onderzoeken. In samenhang hiermee is ook aandacht besteed aan het algehele functioneren van de rekenkamercommissie.
Rapport document