Verkenning Energietransitie Apeldoorn: schakelen naar de hoogste versnelling

26-02-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000298
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: CE Delft
Onderzoeksvraag
Hoe staat de gemeente Apeldoorn er voor in de realisatie van haar ambitie om op termijn duurzaam energieneutraal te zijn?
Gericht op
de gemeenteraad
Samenvatting
Apeldoorn heeft hoge ambities met de energietransitie. Er is een breed pakket maatregelen in werking gezet. Grotere inspanningen op energiebesparing en opwekking van duurzame energie zijn nodig om de gestelde doelen te bereiken.
Rapport document