Effectiviteit investeringen onderwijs

09-01-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Zijn er signalen dat de investeringen die op grond van de Lerarenagenda plaatsvinden in het primair en het voortgezet onderwijs leiden tot effecten?
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Samenvatting
In dit onderzoek gaat de rekenkamer na of er signalen zijn van effecten als gevolg van de beurzen die op grond van de Lerarenagenda zijn toegekend en de daarbij ingezette financiële middelen.amenvatting van het rapport
Rapport document