Schuldenval

09-05-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Arnhem
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Guido Brummelkamp e.a.
Onderzoeksvraag
Hoe wordt het schulddienstverleningsbeleid uitgevoerd, worden inwoners bereikt en geholpen en welke succes- en faalfactoren zijn er.
Gericht op
verbetering schulddienstverlening
Samenvatting
De RK beveelt o.a. aan de intake te versterken, beter te registreren en een betere regiefunctie vanuit de wijkteams. De focus ligt op de inwoners met schulden en de drie bij de dienstverlening betrokken partijen.
Rapport documenten