Ouder worden in Schiedam

13-06-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Schiedam-Vlaardingen
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: 7 zebra's
Onderzoeksvraag
In welke mate en op welke wijze geeft de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van (groepen) ouder inwoners in Schiedam aanleiding tot specifieke beleidsmatige aandacht, gegeven de algemene doelstellingen van de Wmo 2015?
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
Onderzoek waarin de leefwereld van ouderen centraal staat, een explorerend onderzoek, zonder nornenkader, waarbij praktijkbevindingen het uitgangspunt vormen voor de conclusies en aanbevelingen.
Rapport document