Tussenstand uitvoering jeugdhulp

19-08-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Hilversum
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Radar Advies
Onderzoeksvraag
De rekenkamer vroeg zich af of de jeugdhulp in Hilversum in 2018 – drie jaar na de transitie – zoals beoogd beter en goedkoper is geworden; krijgen jeugdigen tijdig en adequate hulp, die zij nodig hebben tegen verantwoorde kosten?
Gericht op
Gemeente Hilversum
Samenvatting
Een onderzoek naar de stand van zaken ten aanzien van de transformatie van de jeugdhulp in Hilversum.
Rapport document