Doorzakken of doorpakken? Een onderzoek naar de doeltreffendheid van het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid van de gemeente Zundert

30-09-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie gemeente Zundert
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: BBSO
Onderzoeksvraag
Wat is de doeltreffendheid van het op jongeren gerichte alcoholbeleid en drugsbeleid van de gemeente Zundert?
Gericht op
Gemeente Zundert
Samenvatting
In het licht van signalen over een problematiek rondom alcohol- en drugsgebruik onder jongeren, is de Rekenkamercommissie Zundert in het voorjaar 2019 met een onderzoek gestart naar de doeltreffendheid van het op jongeren gerichte beleid.
Rapport document