Toegankelijkheid Begroting en Rapportages

29-09-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Sittard-Geleen
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: I&O Research
Onderzoeksvraag
Is de begroting 2019 en daaropvolgende stukken toegankelijk genoeg om de gemeenteraad in staat te stellen zowel hun budgetrecht als hun kaderstellende en controlerende rol goed te vervullen.
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
Het is van groot belang dat raadsleden zich met de informatie uit de begroting een goed beeld kunnen vormen van de uitgaven die worden gedaan in relatie tot het beleid. De begroting biedt inzicht in de doelen en de middelen van het beleid.
Rapport document