Minder overlast, meer overleg

18-11-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Soest
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: B&A
Onderzoeksvraag
In hoeverre zijn de maatregelen die de gemeente - samen met ketenpartners - neemt om jongerenoverlast terug te dringen doeltreffend?
Gericht op
Gericht op het beleid van de gemeente Soest
Samenvatting
De jongerenoverlast is de afgelopen jaren in de gemeente Soest fors afgenomen. De aanpak van jongerenoverlast door de gemeente Soest en partners als de politie en het jongerenwerk blijkt op dit moment effectief te zijn.
Rapport document