DoeMee onderzoek VN-verdrag Handicap

28-12-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Schagen
Type onderzoek: Doelmatigheid
Onderzoek door: NVRR
Onderzoeksvraag
In hoeverre voldoen de gemeentelijke beleidsplannen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in het VN-Verdrag Handicap?”
Gericht op
overheidsinstanties
Samenvatting
Het onderzoek richt zich op de vraag “In hoeverre voldoen gemeentelijke beleidsplannen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in het VN-Verdrag Handicap?" “In hoe
Rapport document