Kwaliteit raadsvoorstellen

26-11-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): IJsselstein
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wat is de kwaliteit van de raadsvoorstellen in de gemeente IJsselstein? En helpen de raadsvoorstellen de raad bij het maken van een goede afweging en het nemen van een besluit?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
Een onderzoek naar de kwaliteit van raadsvoorstellen, zoals die de afgelopen jaren aan de gemeenteraad zijn voorgelegd.
Rapport document