De kringen van de NVRR zijn bij uitstek de platforms waarop alle aspecten van het rekenkamerwerk door de leden met elkaar besproken (kunnen) worden. De doelen van de kringen zijn vastgelegd in de Handreiking Kringen.

De onderstaande kringen zijn actief, ieder in hun eigenheid en naar rato van de behoefte:

Landelijke Kenniskring

(voormalig Kring Secretarissen & Onderzoekers)
voorzitter Tineke van den Biggelaar
e-mail t.vd.biggelaar@eindhoven.nl
telefoonnummer 040-2382101 
Verslagen bijeenkomsten

Kring G4

voorzitter        Dhr. P. Hofstra, directeur Rekenkamer Rotterdam
contactpersoon        Dhr. I. Koetsier
e-mail        i.koetsier@rekenkamer.rotterdam.nl
telefoonnummer        010-4893524

Kring Provinciale Rekenkamers

voorzitter Deze kring heeft geen formele voorzitter
contactpersoon Ans Hoenderdos
e-mail hoenderdos@randstedelijke.rekenkamer.nl
telefoonnummer 020-5818585
   

Waterkring

voorzitter        Dhr. J. Langelaar & Mevr. M. Buitenkamp
e-mail        j.t.langelaar@kpnmail.nl / m.buitenkamp@anantis.nl

Kring Noord

voorzitter        Mevr. J. LePage
contactpersoon        Dhr. M. Herweijer
e-mail        kringnoord@nvrr.nl
telefoonnummer        -

Kring Oost

voorzitter        Dhr. P. de Jong
contactpersoon        Dhr. A. de Boer
e-mail        a.deboer@almelo.nl
telefoonnummer        0546-541765

Kring Zuid

voorzitter         Esther Apeldoorn
contactpersoon         J. Lommen
e-mail         j.lommen@leudal.nl

Kring Kennemerland

voorzitter         Deze kring heeft geen formele voorzitter
contactpersoon         Ans Hoenderdos
e-mail         hoenderdos@randstedelijke.rekenkamer.nl
telefoonnummer         020-5818585