Skip to main content

Informatieveiligheid provincie Limburg

Datum van publicatie: 10-07-2018

Met het oog op het belang van informatieveiligheid heeft de Zuidelijke Rekenkamer onderzoek verricht naar de informatieveiligheid van de provincie Limburg.

Centrale onderzoeksvraag

1. Hoe heeft de provincie Limburg haar informatiebeveiliging in opzet en praktijk ingericht?
2. Welke kwetsbaarheden kent de beveiliging van de vertrouwelijkheid van de informatie in de praktijk?
3. Op welke wijze worden Provinciale Staten geïnformeerd over informatieveiligheid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Zuidelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Astrid Matheeuwsen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Hoffmann Cybersecurity