Jaarrekening: Kind van de rekening ??

07-12-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c11700049a
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
na te gaan of de jaarrekening, zoals deze door het college aan de raad worden gepresenteerd de raad in staat stelt om zijn sturende en controlerende taak uit te voeren en of de realisatie van de doelstellingen alsmede de inzet van de middelen daarin in voldoende mate wordt verantwoord
Gericht op
Raad en college
Samenvatting
Onderzoek in hoeverre de jaarrekening voldoet als ultieme verantwoordingsdocument voor de raad. Het rapport concludeert dat de jaarrekening in zijn huidige vorm niet daaraan voldoet en geadviseerd wordt om de jaarrekening opnieuw te positioneren, waartoe een drietal mogelijke scenario's wordt aangereikt
Rapport document