Inzicht in subsidies gemeente Schiedam

28-05-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700039c
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Welk aspect van het subsidiebeleid van Schiedam kan diepgaand worden onderzocht, zodat de gemeenteraad een goed inzicht krijgt in de gewenste maatschappelijke effecten van de subsidieverstrekkingen door de gemeente?
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
Quick scan waarin een tweetal overzichten het gehele subsidieveld van de gemeente Schiedam in beeld is gebracht. Daarnaast zijn de bevindingen bij het opstellen van de overzichten opgenomen.
Rapport document