Inzicht in doeltreffendheid van subsidies - provincie Utrecht

06-03-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Randstedelijke Rekenkamer
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre heeft de provincie inzicht in de doeltreffendheid van provinciale subsidies en wat is de doeltreffendheid van de geselecteerde subsidie.
Gericht op
provincie Utrecht
Samenvatting
Subsidies zijn voor provincies een belangrijk beleidsinstrument. Met de verstrekking van subsidies wordt beoogd dat activiteiten en prestaties van de subsidieontvanger bijdragen aan de realisatie van de doelen van het provinciale beleid. Dit onderzoek richt zich op het inzicht in de doeltreffendheid van de provinciale subsidies. In oktober 2012 heeft de Rekenkamer het tweede deel van het onderzoek naar subsidies gepubliceerd van een evaluatie naar de doeltreffendheid van één subsidie per provincie.
Trefwoorden: provincie Utrecht Subsidies
Rapport document